KUIZ RAMADHAN

KUIZ RAMADHAN AL-MUBARAK

 

 

Arahan : Jawab semua soalan berikut :

SOALAN TENTANG AL-QURAN

1.  Yang manakah nama-nama al-Quran yang betul?

A.      al-Jihaz, al-Ulum, al-Quran

B.      al-Furqan, al-Zikr, al-Tanzil

C.      al-Quran, al-Kitab, al-Muhadathah

2. Siapakah yang mendapat gelaran “Saiyyidul Huffaz”?

A.      Abu Bakar al-Siddiq

B.      Uthman bin Affan

C.      Muhammad bin Abdullah

3. Pada ayat berapakah “Ashab al-A`raf “ disebutkan dalam surah al-A`raf?

A.      34

B.      54

C.      46

4. Apakah nama kampung kaum Nabi Soleh a.s?

A.      Madinah

B.      Hijaz

C.      Mada’in

5. Pada surah dan ayat berapakah disebutkan tentang pengharaman Arak?

A.      Al-Baqarah – 23

B.      Al-Maidah – 90

C.      Al-`Alaq – 2

6. Siapakah “Saffat” dalam Surah al-Saffat?

A.      Nabi Musa a.s

B.      Malaikat

C.      Nabi Nuh a.s

7. Dalam surah dan ayat berapakah disebutkan tentang kematian kecil dan kematian besar?

A.      Al-Fatihah – 3

B.      Al-Zumar – 22

C.      Al-an`am – 60

8. Iblis daripada golongann Malaikat atau golongan Jin? Dalam surah apakah hal ini disebutkan?

A.      Al-Nas

B.      Al-Kahf

C.      Al-Nisa’

9. Apakah yang dimaksudkan “Ummul Qura” dalam surah al-An`am ayat 92?

A.      Makkah al-Mukarramah

B.      Madinah al-Munawwarah

C.      Bait al-Maqdis

10. Apakah cara pentafsiran al-Quran yang paling sahih?

A.      Al-Quran dengan al-Quran

B.      Al-Quran dengan al-Hadith

C.      Al-Quran dengan pandangan sendiri

11. Apakah ayat yang terdiri daripada satu perkataan?

A.      Yaasin

B.      Qaf

C.      Mud-haammatan

12. Tandakan dengan betul 3 nama bagi surah al-Fatihah

A.      Al-Fatihah, al-Basmalah, al-Hamdu

B.      Al-Fatihah, al-Hamdu, Ummu al-Kitab

C.      Ummu al-Kitab, Al-Hamdu, al-Quran

13. Tandakan dengan betul 4 senarai nama-nama sahabat agung yang menulis mushaf di zaman Saidina Othman bin Affan

A.      Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Tolhah bin Ubaidillah, Said bin Zaid

B.      Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin al-`As, Abdurrahman bin al-Harith bin Hisyam

C.      Abu Bakar as-Siddiq, Ali bin Abi Tolib, Abdurrahman bin `Auf, Abu Hurairah

14. Berapakah bilangan huruf dalam surah al-Fatihah?

A.      113

B.      121

C.      109

15. Apakah punca kelemahan umat Islam seperti yang difirman oleh Allah dalam surah al-Anfal ayat 47 ?

A.      Tiada Iman

B.      Mengikut hawa nafsu

C.      Berpecah dan berbalah

SOALAN TENTANG SIRAH

16. Apakah penyakit awal yang menyerang baginda sebelum wafat? A

A.    Pening kepala, demam

B.    Pening kepala, luka di kaki

C.    Demam, selsema

17. Bilakah Baginda saw wafat?

A.    Hari selasa selepas solat isya’

B.    Di waktu Dhuha hari isnin

C.    Selepas solat maghrib bersama Abu Bakar dan para sahabat yang lain

18. Kenapa Baginda saw meletakkan syarat “Tidak dibenarkan sahabat keluar berjihad ke perang Hamra’ kecuali mereka yang bersama-sama dalam perang Uhud” ?

A.      Kerana Baginda saw ingin memilih tentera yang terbaik sahaja

B.      Kerana Baginda saw tidak mahu mengirim prajurit yang terlalu ramai

C.      Kerana Baginda saw ingin menanam semula keyakinan sahabat yang merasai ketewasan dalam perang Uhud

19. Bai`ah al-`Aqabah berlaku pada waktu…

A.    Satu pertiga malam

B.    Petang hari jumaat

C.    Pagi hari jumaat

20. Apakah nazar yang dibuat oleh Abu Sufyan selepas melihat rakan-rakannya menerima musibah dalam perang Badar?

A.    Tidak mahu makan sehinggalah beliau benar-benar lapar

B.    Akan meneruskan perjuangan untuk memusnahkan tentera Islam

C.    Tidak akan mengenakan air ke kepalanya sehinggalah berperang semula dengan tentera Rasulullah saw

21. Siapakah ketua al-Ansar dalam peristiwa Bai`ah al-`Aqabah yang kedua?

A.    Abu Ayyub al-Ansari

B.    Barra’ bin Mi`war

C.    Ukasyah

22. Berapa tahun Baginda saw sempat berpuasa dalam bulan Ramadhan?

A.    9 kali Ramadhan

B.    10 kali Ramadhan

C.    13 kali Ramadhan

23. Siapakah sahabat yang pertama solat dalam keadaan menghadap ke Masjid al-Haram di Makkah?

A.    Abdul Rahman bin `Auf

B.    Ali bin Abu Talib

C.    Abu Sa`id al-Harith bin Nufai` bin al-Ma`li al-Ansari

24. Siapakah yang mengiringi Khalid bin al-Walid dan `Amru al-`As ketika mereka memeluk Islam?

A.    Uthman bin Talhah bin Abu Talhah

B.    Uthman bin `Affan

C.    Zubair al-`Awwam

SOALAN UMUM

25. Apakah hikmah Allah swt menurunkan ayat dalam al-Qur’an secara berperingkat?

A.    Melembutkan hati Baginda saw

B.    Men-Thabatkan (mengukuhkan) hati Baginda saw

C.    Memberi hujjah yang tuntas kepada Baginda saw dan para sahabatnya

26. Bilakah negara Syria merdeka dan oleh siapa?

A.    Tahun 1945 oleh Prancis

B.    Tahun 1945 oleh Itali

C.    Tahun 1947 oleh Spanyol

27. Apakah sebab nuzul ayat 48 surah al-Taubah?

A.    Kerana Baginda saw berdoa untuk ibunya

B.    Kerana Baginda saw mendirikan solat jenazah ke atas mayat orang seorang daripada kafir Quraisy

C.    Kerana Baginda saw mendirikan solat jenazah ke atas mayat ketua munafiq Abdullah bin Ubaiy bin Salul

28. Apakah kegelapan yang tiga seperti difirmankan oleh Allah swt dalam surah al-Zumar ayat 6?

A.      Alam ruh, alam barzakh dan alam akhirat

B.      Perut ibu, rahim ibu dan uri

C.      Alam barzakh, kiamat dan syurga

29. Apakah Kaffarah bagi suami yang Zihar isterinya?

A.    Memerdekakan hamba, jika tidak mampu puasa dua bulan tidak berturut-turut, jika tidak mampu maka bayar fidyah tiga cupak beras

B.    Memerdekakan hamba, jika tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka berikan makan kepada 60 orang miskin

C.    Puasa selama dua bulan berturut-turut atau hanya membayar fidyah dua cupak beras

30. Pada tahun berapakah berlakunya Hajjah al-Wada` Rasulullah saw?

A.    Pada tahun ke 9 hijrah

B.    Pada tahun ke 10 hijrah

C.    Pada tahun ke 8 hijrah

31. apakah nama lain bagi Hajjah al-Wada` Rasulullah saw?

A.    Haji al-Islam dan Haji al-Wuda`ah

B.    Haji al-Islam dan Haji al-Balagh

C.    Haji al-Islam dan Haji al-Akhirah

32. Apakah pengajaran yang paling penting untuk umat Islam selepas perang Uhud?

A.      Mesti sentiasa mempertahankan Baginda saw daripada serangan ganas musuh

B.      Tidak turun daripada bukit pada perang akan datang

C.      Mesti patuh dan taat kepada arahan pemimpin

33. Allah swt Maha Kuasa dan Dia telah mencipta pendengaran untuk manusia. Berapakah gelombang suara yang mampu didengari oleh telinga manusia dalam tempoh satu saat?

A.    30 – 30,000 sesaat

B.    25 – 35,000 sesaat

C.    34,000 – 45,000 sesaat

34. Siapakah sahabat Baginda saw yang digelar Amir al-Rumah (Ketua Pemanah) ?

A.    Khalid bin al-Walid

B.    Hanzholah

C.    Abdullah bin Jubair

35. Siapakah sahabiah yang mendapat berita gembira oleh Rasulullah saw menaiki armada laut untuk berjihad di jalan Allah?

A.    Ummu Salamah

B.    Khaulah binti al-Azwar

C.    Ummu Haram binti Milhan al-Ansariyah

36. Siapakah yang membina kota Baghdad?

A.    Abu Ja`far al-Mansur

B.    Imam Abu Hanifah

C.    Amir al-Mukminin Ali bin Abu Talib

37. Apakah ibadah yang sering digabungkan oleh Allah swt dalam al-Quran?

A.    Solat dan Zakat

B.    Puasa dan Haji

C.    Haji dan Umrah

38. Siapakah “Firaun” umat ini yang digelar oleh Rasulullah saw?

A.    Abu Jahal

B.    Abu Lahab

C.    Abdullah bin Ubaiy

39. Apakah bandar paling tua di tanah Arab?

A.    Baghdad, Basroh, Manama, San`a

B.    Makkah, Madinah, To’if, Ha’il

C.    Makkah, Baghdad, Basroh, San`a

40. Apakah nombor dalam tulisan rumi yang menggunakan nombor Arab?

A.      7

B.      9

C.      0

SOALAN TENTANG FIQH

41.   Apakah hukum qada hajat di dalam air yang tidak mengalir?

A. Haram

B. Diharuskan

C. Makruh sahaja

42. Apakah maksud “Istijmar” ?

A. Menyucikan najis selepas qada hajat dengan air

B. Menyucikan najis daripada lantai

C. Menyucikan najis selepas qada hajat dengan menggunakan batu

43. Berapakah kewajipan muslim ke atas si mati ?

A. 2

B. 4

C. 3

44. Tawaf Wida` dilakukan ketika…

A. Selesai mengerjakan haji

B. Mula tiba di Makkah

C. Sekembali dari Madinah al-Munawwarah

45. Berapakah jenis haji?

A. 2

B. 3

C. 4

46.  Majid hanya berpuasa selama 29 hari sahaja. Apakah yang perlu dilakukannya dengan 1 hari yang tertinggal itu?

A. Ganti/ Qadha’

B. Bayar Fidyah

C. Tak perlu buat apa-apa

47.  Nenek Suriani baru sahaja meninggal dunia sedangkan dia tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadhan yang lalu kerana sakit tua. Apakah jalan penyelesainnya?

A. Tak perlu buat apa-apa

B. Anak/ cucunya perlu gantikan puasanya

C. Bayar Fidyah

48. Osman baru masuk islam pada subuh hari raya aidilfitri sebaik sahaja mengerjakan solat subuh. Apakah hukum zakat fitrah kepadanya?

A. Wajib

B. Sunat

C. Harus

49. Azizee berjalan-jalan dipadang pasir dalam bulan Ramadhan, lalu debu-debu memasuki hidungnya. Apakah hukum puasanya?

A. Batal

B. Sah

C. Makruh

50. Rasyidah terus sahaja berbuka puasa sebaik sahaja mendengar azan maghrib. Tiba-tiba, dia dimaklumkan bahawa itu adalah suara anak jirannya yang berlatih azan. Bagaimana dengan puasanya?

A. Batal

B. Sah

C. Makruh

33 Comments

 1. hamba Allah yg nk tahu jawapan2 kepade soklan2 di atas :D

  kat mane bole dapat jawapan ?

  • aisy

   assalamualaikum..boleh saya nak jawapan soalan di atas.t.k

 2. dania

  salam..tolong sent jawapan..untuk saye semak
  tq

 3. SLM… kakak, boleh x sy mintak jawapan asap… musykil tol bile xdpt jwb certain soalan.. hue3.. :'(

 4. Asma Afifi

  Salam..nak tau jawapan bleh? tq

 5. Suzila

  Assalamualaikum .. bleh x sy nk dptkan jwpan2 soalan d atas ..

 6. emma

  salam,boleh x saya nk tau jawapan2 di atas…

  • Bibi Zurreeya Hussain

   Saya berminat untuk mengambil bahan in buat pelajar-pelajar saya. Tolong sendkan jawapannya . Terima kasih

 7. Rozaimi

  Asalam.tolong email kan jawapan untuk semakan

 8. tun syazwani

  Sy nk jawapan kuiz ni blh..bg melalui email pn x pe terima kasih

 9. fitarh

  Nak dapat kan jawapan nye kat mane nii ?

 10. fitrah

  Nak dapat jawapan nye kat mane nii ?

 11. Bibi Zurreeya Hussain

  Tolong send jawapan untuk saya . Terima kasih

 12. Rohaimi binti Dollah

  As salam .boleh tak saya nak minta jawapan kepada soalan di atas ?

 13. suhaimah wati

  Nk jawapan…tq

 14. suhaimah wati

  Salam…bleh sent jawapannya..tq

 15. badariah abdullah

  Salam, blh tak nak mintak jwpn utk soaln kuiz kat atas tu?

 16. IDA

  Assalamualaikum..boleh dapatkan jawapan2nya? syukran

  • wslm.. maaf sangat..saya dah lama xbuka blog nie…. jawapannya saya usahakan utk beri..

 17. Raudhah

  sy pun nak jawapannya juga yer…syukran

 18. Suwarni Sue

  perkongsian yg sgt bgus..ble sent jwpn ke email saya suwarni_sue@yahoo.com

 19. assalamualaikum.. kepada pengunjung Ummu Asma’ blog.. sila berikan email anda di ruangan ini untuk saya send jawapan2nya bagi kuiz ramadhan….. mohon maaf atas kelewatan.. Moga ilmu ini disebar dan dimanfaatkan…..

  • sue

   boleh berikan saya jawapan kepada suraya_hnm@yahoo.com

  • salam mohon emailkan jawapan pada saya zatylishami@rocketmail.com . Terima kasih =)

 20. Wan Norazihah binti Wan Ibrahim

  Assalamualaikum..Boleh emailkan jawapan ke wannor200172@yahoo.com
  , izinkan saya guna untuk kuiz ramadhan pelajar sekolah
  ..syukran jazilan

  • Waalaikumsalam..boleh :) jawapannya sy Cuba send sesegera mungkin. Maaf, lama xbuka WordPress ni

 21. Salam’alaik, nak mintak jawapan kuiz ni blh x?

  • Wslm.. Boleh BG emailnya..saya Cuba send sesegera mungkin

 22. syikin

  mohon di hantar jawapan.syikin_solehah@yahoo.com

  • Sy Cuba hntr sesegera mungkin .maaf lama x buka WordPress ni

 23. Siti

  Boleh hantarkan jawapan kepada saya ssitinnuraaisyah@yahoo.com

 24. Akak saya pun nak juga, cikpuella@gmail.com terima kasih kak.

 25. Assalamualaikum.. Mohon maaf kepada semua yg xsempat saya send jawapan kuiz ramadhan…. Agak lama juga xbuka WordPress ini. Says Cuba send jawapan berperingkat ye sebab ada masalah internet .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: