KUIZ RAMADHAN

KUIZ RAMADHAN AL-MUBARAK

 

 

Arahan : Jawab semua soalan berikut :

SOALAN TENTANG AL-QURAN

1.  Yang manakah nama-nama al-Quran yang betul?

A.      al-Jihaz, al-Ulum, al-Quran

B.      al-Furqan, al-Zikr, al-Tanzil

C.      al-Quran, al-Kitab, al-Muhadathah

2. Siapakah yang mendapat gelaran “Saiyyidul Huffaz”?

A.      Abu Bakar al-Siddiq

B.      Uthman bin Affan

C.      Muhammad bin Abdullah

3. Pada ayat berapakah “Ashab al-A`raf “ disebutkan dalam surah al-A`raf?

A.      34

B.      54

C.      46

4. Apakah nama kampung kaum Nabi Soleh a.s?

A.      Madinah

B.      Hijaz

C.      Mada’in

5. Pada surah dan ayat berapakah disebutkan tentang pengharaman Arak?

A.      Al-Baqarah – 23

B.      Al-Maidah – 90

C.      Al-`Alaq – 2

6. Siapakah “Saffat” dalam Surah al-Saffat?

A.      Nabi Musa a.s

B.      Malaikat

C.      Nabi Nuh a.s

7. Dalam surah dan ayat berapakah disebutkan tentang kematian kecil dan kematian besar?

A.      Al-Fatihah – 3

B.      Al-Zumar – 22

C.      Al-an`am – 60

8. Iblis daripada golongann Malaikat atau golongan Jin? Dalam surah apakah hal ini disebutkan?

A.      Al-Nas

B.      Al-Kahf

C.      Al-Nisa’

9. Apakah yang dimaksudkan “Ummul Qura” dalam surah al-An`am ayat 92?

A.      Makkah al-Mukarramah

B.      Madinah al-Munawwarah

C.      Bait al-Maqdis

10. Apakah cara pentafsiran al-Quran yang paling sahih?

A.      Al-Quran dengan al-Quran

B.      Al-Quran dengan al-Hadith

C.      Al-Quran dengan pandangan sendiri

11. Apakah ayat yang terdiri daripada satu perkataan?

A.      Yaasin

B.      Qaf

C.      Mud-haammatan

12. Tandakan dengan betul 3 nama bagi surah al-Fatihah

A.      Al-Fatihah, al-Basmalah, al-Hamdu

B.      Al-Fatihah, al-Hamdu, Ummu al-Kitab

C.      Ummu al-Kitab, Al-Hamdu, al-Quran

13. Tandakan dengan betul 4 senarai nama-nama sahabat agung yang menulis mushaf di zaman Saidina Othman bin Affan

A.      Zaid bin Thabit, Abdullah bin Umar, Tolhah bin Ubaidillah, Said bin Zaid

B.      Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin al-`As, Abdurrahman bin al-Harith bin Hisyam

C.      Abu Bakar as-Siddiq, Ali bin Abi Tolib, Abdurrahman bin `Auf, Abu Hurairah

14. Berapakah bilangan huruf dalam surah al-Fatihah?

A.      113

B.      121

C.      109

15. Apakah punca kelemahan umat Islam seperti yang difirman oleh Allah dalam surah al-Anfal ayat 47 ?

A.      Tiada Iman

B.      Mengikut hawa nafsu

C.      Berpecah dan berbalah

SOALAN TENTANG SIRAH

16. Apakah penyakit awal yang menyerang baginda sebelum wafat? A

A.    Pening kepala, demam

B.    Pening kepala, luka di kaki

C.    Demam, selsema

17. Bilakah Baginda saw wafat?

A.    Hari selasa selepas solat isya’

B.    Di waktu Dhuha hari isnin

C.    Selepas solat maghrib bersama Abu Bakar dan para sahabat yang lain

18. Kenapa Baginda saw meletakkan syarat “Tidak dibenarkan sahabat keluar berjihad ke perang Hamra’ kecuali mereka yang bersama-sama dalam perang Uhud” ?

A.      Kerana Baginda saw ingin memilih tentera yang terbaik sahaja

B.      Kerana Baginda saw tidak mahu mengirim prajurit yang terlalu ramai

C.      Kerana Baginda saw ingin menanam semula keyakinan sahabat yang merasai ketewasan dalam perang Uhud

19. Bai`ah al-`Aqabah berlaku pada waktu…

A.    Satu pertiga malam

B.    Petang hari jumaat

C.    Pagi hari jumaat

20. Apakah nazar yang dibuat oleh Abu Sufyan selepas melihat rakan-rakannya menerima musibah dalam perang Badar?

A.    Tidak mahu makan sehinggalah beliau benar-benar lapar

B.    Akan meneruskan perjuangan untuk memusnahkan tentera Islam

C.    Tidak akan mengenakan air ke kepalanya sehinggalah berperang semula dengan tentera Rasulullah saw

21. Siapakah ketua al-Ansar dalam peristiwa Bai`ah al-`Aqabah yang kedua?

A.    Abu Ayyub al-Ansari

B.    Barra’ bin Mi`war

C.    Ukasyah

22. Berapa tahun Baginda saw sempat berpuasa dalam bulan Ramadhan?

A.    9 kali Ramadhan

B.    10 kali Ramadhan

C.    13 kali Ramadhan

23. Siapakah sahabat yang pertama solat dalam keadaan menghadap ke Masjid al-Haram di Makkah?

A.    Abdul Rahman bin `Auf

B.    Ali bin Abu Talib

C.    Abu Sa`id al-Harith bin Nufai` bin al-Ma`li al-Ansari

24. Siapakah yang mengiringi Khalid bin al-Walid dan `Amru al-`As ketika mereka memeluk Islam?

A.    Uthman bin Talhah bin Abu Talhah

B.    Uthman bin `Affan

C.    Zubair al-`Awwam

SOALAN UMUM

25. Apakah hikmah Allah swt menurunkan ayat dalam al-Qur’an secara berperingkat?

A.    Melembutkan hati Baginda saw

B.    Men-Thabatkan (mengukuhkan) hati Baginda saw

C.    Memberi hujjah yang tuntas kepada Baginda saw dan para sahabatnya

26. Bilakah negara Syria merdeka dan oleh siapa?

A.    Tahun 1945 oleh Prancis

B.    Tahun 1945 oleh Itali

C.    Tahun 1947 oleh Spanyol

27. Apakah sebab nuzul ayat 48 surah al-Taubah?

A.    Kerana Baginda saw berdoa untuk ibunya

B.    Kerana Baginda saw mendirikan solat jenazah ke atas mayat orang seorang daripada kafir Quraisy

C.    Kerana Baginda saw mendirikan solat jenazah ke atas mayat ketua munafiq Abdullah bin Ubaiy bin Salul

28. Apakah kegelapan yang tiga seperti difirmankan oleh Allah swt dalam surah al-Zumar ayat 6?

A.      Alam ruh, alam barzakh dan alam akhirat

B.      Perut ibu, rahim ibu dan uri

C.      Alam barzakh, kiamat dan syurga

29. Apakah Kaffarah bagi suami yang Zihar isterinya?

A.    Memerdekakan hamba, jika tidak mampu puasa dua bulan tidak berturut-turut, jika tidak mampu maka bayar fidyah tiga cupak beras

B.    Memerdekakan hamba, jika tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu maka berikan makan kepada 60 orang miskin

C.    Puasa selama dua bulan berturut-turut atau hanya membayar fidyah dua cupak beras

30. Pada tahun berapakah berlakunya Hajjah al-Wada` Rasulullah saw?

A.    Pada tahun ke 9 hijrah

B.    Pada tahun ke 10 hijrah

C.    Pada tahun ke 8 hijrah

31. apakah nama lain bagi Hajjah al-Wada` Rasulullah saw?

A.    Haji al-Islam dan Haji al-Wuda`ah

B.    Haji al-Islam dan Haji al-Balagh

C.    Haji al-Islam dan Haji al-Akhirah

32. Apakah pengajaran yang paling penting untuk umat Islam selepas perang Uhud?

A.      Mesti sentiasa mempertahankan Baginda saw daripada serangan ganas musuh

B.      Tidak turun daripada bukit pada perang akan datang

C.      Mesti patuh dan taat kepada arahan pemimpin

33. Allah swt Maha Kuasa dan Dia telah mencipta pendengaran untuk manusia. Berapakah gelombang suara yang mampu didengari oleh telinga manusia dalam tempoh satu saat?

A.    30 – 30,000 sesaat

B.    25 – 35,000 sesaat

C.    34,000 – 45,000 sesaat

34. Siapakah sahabat Baginda saw yang digelar Amir al-Rumah (Ketua Pemanah) ?

A.    Khalid bin al-Walid

B.    Hanzholah

C.    Abdullah bin Jubair

35. Siapakah sahabiah yang mendapat berita gembira oleh Rasulullah saw menaiki armada laut untuk berjihad di jalan Allah?

A.    Ummu Salamah

B.    Khaulah binti al-Azwar

C.    Ummu Haram binti Milhan al-Ansariyah

36. Siapakah yang membina kota Baghdad?

A.    Abu Ja`far al-Mansur

B.    Imam Abu Hanifah

C.    Amir al-Mukminin Ali bin Abu Talib

37. Apakah ibadah yang sering digabungkan oleh Allah swt dalam al-Quran?

A.    Solat dan Zakat

B.    Puasa dan Haji

C.    Haji dan Umrah

38. Siapakah “Firaun” umat ini yang digelar oleh Rasulullah saw?

A.    Abu Jahal

B.    Abu Lahab

C.    Abdullah bin Ubaiy

39. Apakah bandar paling tua di tanah Arab?

A.    Baghdad, Basroh, Manama, San`a

B.    Makkah, Madinah, To’if, Ha’il

C.    Makkah, Baghdad, Basroh, San`a

40. Apakah nombor dalam tulisan rumi yang menggunakan nombor Arab?

A.      7

B.      9

C.      0

SOALAN TENTANG FIQH

41.   Apakah hukum qada hajat di dalam air yang tidak mengalir?

A. Haram

B. Diharuskan

C. Makruh sahaja

42. Apakah maksud “Istijmar” ?

A. Menyucikan najis selepas qada hajat dengan air

B. Menyucikan najis daripada lantai

C. Menyucikan najis selepas qada hajat dengan menggunakan batu

43. Berapakah kewajipan muslim ke atas si mati ?

A. 2

B. 4

C. 3

44. Tawaf Wida` dilakukan ketika…

A. Selesai mengerjakan haji

B. Mula tiba di Makkah

C. Sekembali dari Madinah al-Munawwarah

45. Berapakah jenis haji?

A. 2

B. 3

C. 4

46.  Majid hanya berpuasa selama 29 hari sahaja. Apakah yang perlu dilakukannya dengan 1 hari yang tertinggal itu?

A. Ganti/ Qadha’

B. Bayar Fidyah

C. Tak perlu buat apa-apa

47.  Nenek Suriani baru sahaja meninggal dunia sedangkan dia tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadhan yang lalu kerana sakit tua. Apakah jalan penyelesainnya?

A. Tak perlu buat apa-apa

B. Anak/ cucunya perlu gantikan puasanya

C. Bayar Fidyah

48. Osman baru masuk islam pada subuh hari raya aidilfitri sebaik sahaja mengerjakan solat subuh. Apakah hukum zakat fitrah kepadanya?

A. Wajib

B. Sunat

C. Harus

49. Azizee berjalan-jalan dipadang pasir dalam bulan Ramadhan, lalu debu-debu memasuki hidungnya. Apakah hukum puasanya?

A. Batal

B. Sah

C. Makruh

50. Rasyidah terus sahaja berbuka puasa sebaik sahaja mendengar azan maghrib. Tiba-tiba, dia dimaklumkan bahawa itu adalah suara anak jirannya yang berlatih azan. Bagaimana dengan puasanya?

A. Batal

B. Sah

C. Makruh

Advertisements

231 Comments

 1. hamba Allah yg nk tahu jawapan2 kepade soklan2 di atas :D

  kat mane bole dapat jawapan ?

  • aisy

   assalamualaikum..boleh saya nak jawapan soalan di atas.t.k

   • Assalamualaikum. Boleh bg email?

  • HJH BIBI ZURREEYA BT HUSSAIN

   Asssalamualaikum…terima kasih atas soalan2 yang disediakan. Saya ingin memohon jawapan dihantar kepada
   zuria_91@yahoo.com

  • Sila tinggalkn email anda utk admin send jwpn kuiz ramadhan. Terima kasih.

   Kepada yg telah berikan email, sila check inbox masing-masing.

  • Assalamualaikum..sila tinggalkn email anda untuk admin send jwpn.
   Terima kasih.

  • Assalamualaikum..boleh bg email?

  • Assalamualaikum.boleh bg email anda?

   • zunaidi bin selamat

    Mohon jasa baik pn untuk dikirim jawapan

   • Boleh..tp bg email ye.. saya nak send

   • sumi

    boleh saya dapat jawapan untuk kuiz di atas? email saya… kasuchapal@yahoo.com

  • Boleh bg emailnya?

   • suryani m

    mohon emelkan jwpn ke suryanimohamad@gmail.com

  • assalamualaikum..blh berikan jawapan soalan diatas..email ke : nurul_illyyin@yahoo.com

 2. dania

  salam..tolong sent jawapan..untuk saye semak
  tq

 3. Asma Afifi

  Salam..nak tau jawapan bleh? tq

 4. Suzila

  Assalamualaikum .. bleh x sy nk dptkan jwpan2 soalan d atas ..

 5. emma

  salam,boleh x saya nk tau jawapan2 di atas…

  • Bibi Zurreeya Hussain

   Saya berminat untuk mengambil bahan in buat pelajar-pelajar saya. Tolong sendkan jawapannya . Terima kasih

 6. Rozaimi

  Asalam.tolong email kan jawapan untuk semakan

 7. tun syazwani

  Sy nk jawapan kuiz ni blh..bg melalui email pn x pe terima kasih

 8. fitarh

  Nak dapat kan jawapan nye kat mane nii ?

 9. fitrah

  Nak dapat jawapan nye kat mane nii ?

 10. Bibi Zurreeya Hussain

  Tolong send jawapan untuk saya . Terima kasih

 11. Rohaimi binti Dollah

  As salam .boleh tak saya nak minta jawapan kepada soalan di atas ?

 12. suhaimah wati

  Nk jawapan…tq

 13. suhaimah wati

  Salam…bleh sent jawapannya..tq

 14. badariah abdullah

  Salam, blh tak nak mintak jwpn utk soaln kuiz kat atas tu?

 15. IDA

  Assalamualaikum..boleh dapatkan jawapan2nya? syukran

  • wslm.. maaf sangat..saya dah lama xbuka blog nie…. jawapannya saya usahakan utk beri..

 16. Raudhah

  sy pun nak jawapannya juga yer…syukran

 17. Suwarni Sue

  perkongsian yg sgt bgus..ble sent jwpn ke email saya suwarni_sue@yahoo.com

 18. assalamualaikum.. kepada pengunjung Ummu Asma’ blog.. sila berikan email anda di ruangan ini untuk saya send jawapan2nya bagi kuiz ramadhan….. mohon maaf atas kelewatan.. Moga ilmu ini disebar dan dimanfaatkan…..

  • sue

   boleh berikan saya jawapan kepada suraya_hnm@yahoo.com

  • salam mohon emailkan jawapan pada saya zatylishami@rocketmail.com . Terima kasih =)

  • siti

   Salam…mohon email jwpn..

 19. Wan Norazihah binti Wan Ibrahim

  Assalamualaikum..Boleh emailkan jawapan ke wannor200172@yahoo.com
  , izinkan saya guna untuk kuiz ramadhan pelajar sekolah
  ..syukran jazilan

  • Waalaikumsalam..boleh 🙂 jawapannya sy Cuba send sesegera mungkin. Maaf, lama xbuka WordPress ni

 20. Salam’alaik, nak mintak jawapan kuiz ni blh x?

  • Wslm.. Boleh BG emailnya..saya Cuba send sesegera mungkin

   • rohaya

    satu perkongsian yang baik

   • emira dania

    tolong send jawapan kuiz raMADHAN 2016 dalam email saya emiradania@yahoo.com

 21. syikin

  mohon di hantar jawapan.syikin_solehah@yahoo.com

  • Sy Cuba hntr sesegera mungkin .maaf lama x buka WordPress ni

  • sksj

   ASSALAMUALAIKUM… DAH DAPAT JAWAPAN? BOLEH SEND TAK KAT skserembanjaya@yahoo.com.my

 22. Siti

  Boleh hantarkan jawapan kepada saya ssitinnuraaisyah@yahoo.com

 23. Akak saya pun nak juga, cikpuella@gmail.com terima kasih kak.

  • aimi

   adx pon x pndai

   • Assalamualaikum.. Mohon maaf kepada semua yg xsempat saya send jawapan kuiz ramadhan…. Agak lama juga xbuka WordPress ini. Says Cuba send jawapan berperingkat ye sebab ada masalah internet .

 24. madihah

  saya nak jawapan boleh? akk whatsapp no saya.. 0189530604

 25. rohaya

  email jawapan….tq

 26. nk jwpn….

 27. umizarif

  Mohon maaf, boleh bg kak skrip jawapannya.ini email kak iaitu umizariff@gmail.com

 28. irah

  salam. saya nak jawapan kepada soalan ni juga. terima kasih
  rarazulo@gmail.com

 29. Zulaika

  Assalamulaikum,ukhti tlg sent jawapan dlm email saya ya..Nak buat bhn untuk program di skolah.. umairahzulaika@gmail.com

 30. zulhanif

  salam…boleh hantarkan jawapan ke mohamadzulhanif@gmail.com..terima kasih ye

 31. suryadotcom@yahoo.com

 32. marsila

  Aslmkm. Kalau kelapangan, harap dpt emailkn jwpn. Trima kasih

 33. ahmad

  saya pun nak jawapannya…cantik soalan kuiznya utk pelajar2 sekolah. akama684@yahoo.com.

 34. noor ash

  mohon hantar jawapan nya ke email sitinoorashvini@yahoo.com.my dan sitinoorashvini@yahoo.com

 35. siti

  Salam,mohon hntar jawapan kpd saye secepat mgkn

 36. siti

  Ni email saya hubbulakhirat@yahoo.com

 37. zalipah

  Bagus utk pljr d bln ramadhan ni..
  Hntr jwpn plz…
  melatiputih277@gmail.com

 38. nur sellina ashikin

  akak.. saya pun nak jawpan jugak. email kat sini nursellinaashikin@ymail.com

 39. Saya pun perluykan jawapan utk semakan.. syafique_mw@yahoo.com.my

 40. nuraini_ahmad90@yahoo.com

  hantarkan jawapan kepada saya boleh

 41. nuraini_ahmad90@yahoo.com

  mohon jawapannya

 42. hasmida nasarudin

  assalamualaikum..saya nak juga jwpnnya..mohon izin utk share dgn anak murid..syukran..
  ummi_zarif@yahoo.com

 43. khadijah

  nak juga.. khadijah7783@gmail.com

 44. haslina

  akak saya pun nak juga, haslina_misdi@yahoo.com

 45. haslina

  terima kasih akak

 46. soleha

  Salam.. mohon emel ye.klu masih belum trlambat. sn_lylee@yahoo.com

 47. eja

  boleh email pd sy? eja163@gmail.com

 48. deqwa

  Salam..akak, nk taw jwpn boleh? Email sy yatie_capricon601@yahoo.com

 49. musalmah

  Assalamualaikum, saya hendak jawapan nye, hantarkan jawapan kepada saya.. mussalmah31@gmail.com

 50. syaqir

  Kak nk jawapan please.. Urgent..

 51. haslina

  salam.. mohon jawapan… haslina84@yahoo.com

 52. siti

  puan , sila berikan jawapan pada saya juga dengan kadar segera

 53. yusamry

  Salam. boleh beri jawapannya kepada saya. terima kasih. samryzo@gmail.com

 54. Salam kak, ana nak jawapan juak ye. Ada buat kuiz untuk sekolah ni. Tolong email ke utrujah05@yahoo.com jga deh.:-)

 55. aimi

  macam mne nk jwb…sedih!!!!!!!

 56. Seefu

  Sila hantar jawapan ke secgenperkim@yahoo.com

  • Maaf,saya akan usahakan jawapan itu sesegera mungkin

   • siti Fatimah

    Assalamualaikum… Bleh Bg Jawpan x…anoorazam@yahoo.com.my
    T.kasih

   • noor

    Assalamulaikum,ukhti tlg sent jawapan dlm email saya ya..Nak buat bhn untuk program di skolah..nooraniyusof@gmail.com

   • Insyaallah

   • Wslm..saya dah emailkn jwpnnya

 57. uci

  as salam.. nk jawapan kpd soalan ini.. bebemurc@yahoo.com

  • Wslm..saya dah emailkn

 58. Mie

  Asssalamualaikum…terima kasih atas soalan2 yang disediakan. Saya ingin memohon jawapan dihantar kepada wakena_86@yahoo.com

  • Abu Hafs

   Assalamualaikum, T.Kasih ummu asma, saya pun sgt2 memerlukan jawapan kpd soalan di atas el_jarumi9669@yahoo.com

   • Wslm..saya dah email jwpnnya

   • Wslm..saya dah emailkan jwpn

  • Wslm..saya dah emailkn

 59. HJH BIBI ZURREEYA BT HUSSAIN

  Asssalamualaikum…terima kasih atas soalan2 yang disediakan. Saya ingin memohon jawapan dihantar kepada
  zuria_91@yahoo.com

  • Wslm..saya dah emailkn jwpn

  • وعليكم السلام. Jawapan kuiz ramadhan telah saya send di email puan.terima kasih atas kesudian puan melayari laman ini.

 60. razizah

  Salam. Boleh send jawapan tak. T.kasih ya sebab berkongsi ilmu.
  razizahchedaud@gmail.com

  • Wslm..saya dah emailkn jwpn

   • noraini

    salam blh tak tolong sendkn jawapan. terima kasih byk2

 61. Assalam akk…nk jwpn…nk gunakan utk kuiz pljr2..email sy nursyafiranazer@yahoo.com

  • Wslm..akak dah send by email

 62. nurul

  i need the answer, tq ^^

  • Boleh bg email?

 63. wanz

  boleh emailkan sy jawapan tu. terima kasih ulwansharani@gmail.com

  • Saya dah send jwpn dlm email

 64. syakirin

  Salam….boleh send jwpan kat saya

 65. Salam nak jwapan send to darkiron50@gmail.com

  • Wslm..saya dah email kpd semua yg minta jwpn kuiz ramadhan

  • Wslm..jawapan telah dihantar ke email. Terima kasih

 66. Zulaikha Zahadi

  Assalamualaikum..boleh beri jawapan untuk saya?

  • Wslm..bg email

 67. assalamualaikum. saya nk request jwpn utk kiuz ramadhan tu. fareast239@gmail.com

 68. Iqmal

  Assalamualaikum , boleh saya dapat jawapan utk kuiz itu,,, muhdiqmal28@gmail.com

  • Wslm..jwpn telah disend

  • Assalamualaikum..Jwpn telah disend

 69. Assalamualaikum..ramadhan kareem.

  Kepada semua yg berminat untuk mengetahui jawapan bg kuiz ramadhan ini, sila berikan email anda di ruangan komen. Insyaallah, admin akan menghantar jwpn2 tersebut.

  Kepada yang telah berbuat demikian, Admin telah menghantar jwpn kuiz melalui email msg-msg. Sila check email anda.

  Terima kasih kerana melayari pages ini. Moga memberi manfaat kepada semua.

 70. Assalamualaikum..sila check email ye.dah send dah

  Terima kasih.

 71. Saya nak masukkan soalan ni dalam kuiz apps ApDoi boleh? http://kuiz.apdoi.com

  Emailkan jawapan pada apdoidotcom@gmail.com

  • Boleh..jwpn tlh disend

 72. assalamualaikum
  blog yg bermanfaat. moga Allah mengganjari pahala utk tuan punyer blog ni.
  bole saya dapatkan jwpan utk soalan kuiz ramadhan ni?
  mohon di emailkan kpd saya abuwildan75@yahoo.com.my

  • وعليكم السلام.. amin ya rab.. jwpn telah disend.

 73. Amjad Sharafi

  assalamualaikum ustazah. mnx beri jawapan dekat emel saya secepat mungkin bley x ? syukran ustazah. amjadsharafi220595@gmail.com

  • Wslm.. dah email jwpnnya.

 74. Nur Sakiinah

  Assalamualaikum..mohon share jawapan. Syukran jazilan.

  Ramadan Kareem

  • Wslm..bg email ye

  • Bg emailnya.

 75. zulkifli

  Boleh tolong hantarkan jawpan ? nsyamito@yahoo.com terima kasih yaa

  • Dah send kat email.

 76. nabila

  assalamualaikum…
  bleh share jawapan….
  nuriella_95@yahoo.com syukran…☺☺

 77. atien

  sent jawapan dekat elsaaaatien@gmail.com

 78. oja

  assalamualaikum.. boleh bagi jawapan kuiz di atas. terima kasih. ojahairi@yahoo.com

  • siti norbaya johan

   Jazaakallah ..boleh x send jwpn utk saya..

   sitinorbayajohan@gmail.com

 79. Ummi Nuur najla binti mohd rahim

  Boleh bg jwapan…tq

 80. Ummi Nuur najla binti mohd rahim

  E mail umminuurnajla@yahoo.com

 81. Khaidir

  mohon jawapan
  khaidir7888@yahoo.com
  terima kasih

  • Ok.dah send

 82. zulaikha

  Salam.. Mohon pemilik blog beri jawapan ke sitizulaikhabakri@yahoo.com…. Syukran jazilan..

  • Wslm.sila lihat email ye

 83. Ana

  Boleh sy tau jawapan

  • Email?

 84. ainun mardhiah

  assalamualaikum..nak jawapan ..ni email sy.. ainunm8@gmail.com

  • Wslm.dah send

 85. faris

  assalam .. saya nak jawapan .. asap .. ke farisiqbal86@gmail.com .. thank you

  • Wslm.dah send

 86. asyhkin

  amyasyhkin@gmail.com

  • Saya xdpt send ke email tu..fail.. blh bg email lain

 87. lalu

  asap jawapan ke imran.hjhassan@gmail.com

 88. lalu

  assalam .. saya nak jawapan .. asap .. ke imran.hjhassan@gmail.com .. thank you

  • Betul ke email diberi? Sbb fail utk send.

 89. lalu

  imremeghe@gmail.com

 90. hafiza

  mohon hantar jawapan di hitomi_fiz@yahoo.com

  • Dah send

 91. lalu

  betul dah emel tadi
  cuba yang satu lagi ah
  imremeghe@gmail.com
  imrehs@yahoo.com

  • Done. Dah send ke imremeghe@gmail.

 92. nisak akma wilda

  hai lalu mere.. mntk jawapan sedikit

 93. Zaim

  Jawapan kuiz plz

  • Boleh bg emailnya

 94. samsab

  assalam Ummu asma’ tolong emailkan jawapan ke samsab05@gmail.com
  syukran

  • Wslm..dah send

 95. Hana

  Salam..boleh saya minta jawapannya? sangat sedih sbb bnyk soalan x dpt jawab..tolong email ke hana.mohtar@gmail.com…terima kasih banyak2

  • wslm. sudah disend

 96. Hidaysh Amir

  Assalamualaikum….m.tolong bgi jwpn soalan2 diatas.
  Email saya-hidayah2975@gmail.com.
  TW.

 97. Hidayah Amir

  Assalamualaikum….m.tolong bgi jwpn soalan2 diatas.
  Email saya-hidayah2975@gmail.com.
  TQ.

  • wslm. sudah disend

 98. azwan

  Assalam..boleh berikan jwpn soalan di atas.. email ke azwan0387@gmail.com

  • wslm. sudah disend

 99. Azraz

  Assalam…..emailkan jawapan ke….
  azraz_ray@yahoo.com
  Jazakallah khoir

 100. noor

  email kat saya segera nak buat untuk esok deqnor_am@yahoo.com

  • sila check email.jawapan telah dihantar

 101. IDAH

  Assalamualikum.nk minta email jawapan ke mawar_hj@yahoo.com

  • wslm..sila check email

 102. Mumtazah

  Minta emailkan jawapan ke hannahmurshidi@gmail.com . terima kasih

  • sila check email

 103. eyka

  nk minta jawapan untuk kuiz nie fikahsyafika@yahoo.com

  • jawapan sudah dihantar

   • siti

    mohon hntr jawapan ye..

 104. siti

  sweetestlove_86@yahoo.com

 105. fiza

  mohon hantarkan jawapan kuiz kehitomi_fiz@yahoo.com

 106. nurain

  salam akk,,possible lagi x,,nk jawapan nya: ) email sy ismiainawang@gmail.com

 107. zam

  mohon email jawapan ke zamrie1982@yahoo.com

 108. Mohd salahuddin

  Assalamualaikum, boleh tak mintak jawapan soalan ni, ni email sya msalahuddin333@gmail.com cantek soalan ni

 109. nk minta jawapan untuk kuiz nie, fatin.nadhirahim@gmail com

 110. salam, mohon sendkan jawapan ke email saya fitriyah_asnawi@yahoo.com ..

  syukran kathir

 111. Fadli HAZWAN

  nk minta jawapan untuk kuiz nie fhangawam@yes.my

 112. sara

  assalamualaikum..bolehkah puan mengemail jawapan untuk soalan kuiz diatas? Terima kasih puan.

 113. sara

  assalamualaikum..bolehkah puan mengemail jawapan untuk soalan kuiz diatas? Terima kasih puan. aprilsahara@gmail.com

 114. Nur

  syamimi92_iium@yahoo.com

 115. nur atiqah

  boleh x saya minta jawapan.. nuratiqahmohdhanafee@yahoo.com.my

 116. minta jwpn boleh ? nabilah3290@gmail.com

 117. Assalamualaikum wrm wbt kepada semua pengunjung ummuasma.wordpress.com.
  Alhamdulillah, jawapan kuiz ramadhan telah dihantar ke inbox masing-masing (spt senarai email yang diberikan). Maaf, xsempat nak jawab satupersatu komen anda.

  RAMADHAN KAREEM.

  CC:

  zamrie1982@yahoo.com,
  ismiainawang@gmail.com,
  sweetestlove_86@yahoo.com,
  kehitomi_fiz@yahoo.com,
  nurul_illyyin@yahoo.com,
  fitriyah_asnawi@yahoo.com,
  fhangawam@yes.my,
  aprilsahara@gmail.com,
  syamimi92_iium@yahoo.com,
  msalahuddin333@gmail.com,
  mawar_hj@yahoo.com

  • angah

   assalamu’alaikum…mohon emailkan jawapan ke mybeauty_silver@yahoo.com…terima kasih

 118. Ashraf Azman

  Salam. boleh tolong hantarkan jawapan ke ashraf.azman06@gmail.com juga

  terima kasih

 119. ibnzain

  salam.. boleh bg jawapan kuiz di atas.. tq ibnzain85@yahoo.com

 120. Assalamu’alaikum. Saya pun berminat untuk dapat jawapan. Terima kasih. msharani73@gmail.com

 121. Assalamualaikum..
  Saya telah emailkan jawapan kuiz ramadhan kpd email2 berikut:

  mybeauty_silver@yahoo.com,
  emiradania@yahoo.com,
  ashraf.azman06@gmail.com,
  ibnzain85@yahoo.com,
  msharani73@gmail.com

  Selamat mengejar pahala berganda di bulan ramadhan ini.

 122. muttaqi_husna@yahoo.com

  assalamualaikum..bole saya minta jawapan..:)
  muttaqi_husna@yahoo.com

 123. Thuraiya Anuar

  Tolong bgbkwpn.shukran

 124. zakirah

  boleh emailkan jawapan kuiz ramadhan..
  zakirahsalleh90@gmail.com

 125. Assalamualaikum..
  Jawapan telah dihantar ke email berikut :

  suryanimohamad@gmail.com,
  muttaqi_husna@yahoo.com,
  zakirahsalleh90@gmail.com,
  kasuchapal@yahoo.com

  SELAMAT MELIPAT GANDAKAN AMALAN KEBAIKAN DI PENGHUJUNG RAMADHAN INI.

  اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

 126. fathihah

  boleh emaikan jawapan ke email saya nurfathihahanuar@gmail.com

 127. fathihah

  Boleh emaikan jawapan kuiz ramadhan pada
  nurfathihahanuar@gmail.com

 128. ilham

  mohon email jawapan kpd mimznet96@gmail.com

 129. unknown

  boleh tolong send jawapan kepada :
  wanmizah.wanndi@gmail@yahoo.com

 130. me

  Salam..mohon emelkan jawapan ke seakeen@gmail.com

 131. Wan Norziana bt. Wan Ismail

  Saya mahu jawapan kepada soalan di atas wnorziana68@gmail.com

 132. Nur Hazwani

  Assalamualaikum.. Mohon untuk mendapatkan jawapan kuiz di atas. Emel sy nielie85@yahoo.com

  • Wslm.. ramadhan kareem..
   boleh check email.jwpn telah diberi.

 133. Samer Elias

  assalamualaikum, boleh hntrkn jwpan sbgai semakan. thnks.

  • Wslm.. boleh bg email?

 134. Akmaliah

  Both emailkn jwpn.trm ksh

  • Boleh bg email?

 135. assalamulaikum..kak boleh share jwpn x? email ke.. analiyana74@yahoo.com

  • Wslm.. ramadhan kareem.. jawapan telah dihantar 🙂

 136. Faizul Anuar Hj Abd Bazid

  Pakej soalan yg mcabar minda & bagus utk mdalami ilmu tawarikh..perlukan jawapan, plz share..tk

 137. Faizul Anuar Hj Abd Bazid

  Boleh email jwpan Kuiz Ramadan ke faizulanuar25@gmail.com..tk

  • Ramadhan kareem. Jawapan telah dihantar.

 138. Faizul Anuar Hj Abd Bazid

  Salam Ramadan Kareem🕌 Smoga kita mperoleh kberkatan dgn khadiran bln penuh krahmatan, InsyaAllah 🙌🙌😌

 139. Shahreent

  Assalamualaikum,, mohon emailkan jwapan soalan di ats.

  Shahreenmat93@gmail.com

  • Wslm.. boleh check email. Jzkk

 140. Muhammad Azraei bin mohd zaki

  azraei056@gmail.com , emailkan jawapan ye

  • Boleh check email ye.

   • Azraei zaki

    azraei056@gmail.com . Email , nk jwpn

 141. Azraei zaki

  Ukhti , tolong emailkan azraeizaki576@gmail.com

  • Jawapan telah disend ke dua-dua email.

 142. Anon

  Boleh email sy jga jwpnnye?
  ferranabila.fauzi@gmail.com
  Tq

  • Tgk email ye.dah send

 143. Husnin

  Tolong send jawapan ke email saya :nonen_81@yahoo.com……tq

  • Ok.dah send

 144. Nur Hazwani

  Assalamualaikum.. Nk mohon send jawapan ke emel sy.. Trima kasih puan.. nielie85@yahoo.com

 145. Nur Hazwani

  Assalamualaikum.. Nk mohon send jawapan ke emel sy.. Trima kasih puan..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: